LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Nhăn hiệu
 

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

 

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được, thể hiện đưới dạng từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh, bằng một hoặc nhiều màu sắc.

 

Nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân.

NOVAPRO & ASSOCIATES đại điện cho doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ, thực thi đối với Nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài, các dịch vụ liên quan bao gồm:


 Tra cứu Nhãn hiệu;

 Tư vấn về khả năng đăng ký;

 Chuẩn bị đơn và nộp đơn đăng ký;

 Các thủ tục khiểu nại, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực văn bằng;

 Gia hạn hiệu lực;

 Đăng ký chuyển nhượng, chuyển giao và sửa đổi liên quan đến văn bằng bảo hộ.

 

 

 

 
back  top
Sở hữu trí tuệ
Sáng chế & Giải pháp hữu ích
Nhăn hiệu
Kiểu dáng công nghiệp
Bản quyền tác giả
Chuyển giao quyền
Khiếu nại và xử lư vi phạm
Nhượng quyền thương mại
Dịch vụ tư vấn
Hướng dẫn nộp đơn
Biểu mẫu
Văn bản pháp luật
Tra cứu nhăn hiệu
Phân nhóm hàng hóa dịch vụ
Liên kết hữu ích
xem thêm >>
 
Khách: 212522